آشنایی با قوانین و دلایل دیپورت از ترکیه

قوانین و دلایل دیپورت از ترکیه

وان تاچ ترکی قصد دارد شما را با آخرین قوانین سال 2022 میلادی با مبحث آشنایی با قوانین و دلایل دیپورت از ترکیه آشنا سازد پس برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات با ما همراه باشید.

بطور خلاصه اگر بخواهیم قوانین و دلایل دیپورت از ترکیه با توجه به پرونده های ایرانیان را بررسی نماییم می توانیم به دلایل زیر اشاره کنیم :

استفاده از مدارک جعلی برای ورود به کشور ترکیه

(مثلا جوانانی که خدمت سربازی نرفته اند یا بطور کامل انجام نداده اند و با پاسپورت جعلی وارد خاک کشور ترکیه می شوند.)

فعالیت در گروههای تروریستی

ارتکاب به جرم با مجازات بیشتر از دو سال

باید توجه داشته باشید که هنگامی که در ترکیه زندگی می کنید از ارتکاب به هرگونه خشونت در ترکیه بپرهیزید.

حتی جر و بجث با سایر همسایگان و گزارش مزاحمت باعث ابطال مجوز اقامت می گردد.

پایان مدت اقامت و عدم دریافت راندو همان وقت از اداره مهاجرت تا 10 روز

توجه داشته باشید که 60 روز قبل از پایان اقامتتان در ترکیه می توانید نسبت به تمدید اقامت خود در کشور ترکیه اقدام نمایید.

فعالیت و انجام هر گونه کسب و کار در کشور ترکیه بدون داشتن اجازه کار قانونی و عدم دریافت اقامت کاری

برای انجام هر گونه کسب و کار و فعالیت شغلی در کشور ترکیه باید اجازه کار را اخذ نمایید.

اما افراد بسیاری هستند که در ترکیه بدون اخذ مجوز کار به فعالیت می پردازند.

قوانین دیپورت از ترکیه

اما در این خصوص قوانینی وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

فرایند دیپورت از کشور ترکیه در ماده های 52 الی 60 بخش 4 با عنوان اخراج از کشور ترکیه با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی YUKK با شماره 6458 تنظیم گردید.

 1. افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند.
 2. افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند.
 3. افرادی در هنگام ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند.
 4. افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند  
 5. افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند
 6. افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی که ویزای آنها باطل شده باشد. 
 7. افرادی که اجازه اقامت آنها باطل شده است. 
 8. افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند.
 9. افرادی که ثابت شود بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند.
 10. افرادی که احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند.
 11. افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه شده اند.
 12. افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد شده است. افرادی که شرایط حفاظت بین المللی  آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458  حق اقامت در ترکیه را ندارند
 13. افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند
 14. کسانی که در ارتباط با سازمان های تروریستی ارزیابی شده و توسط نهادها و سازمان های بین المللی شناسایی شده اند.
 15. تصمیم اخراج متقاضی و دارای وضعیت حمایت بین المللی، که در حدود بندهای (ب) ، (د) و (ک) قسمت اول این ماده در نظر گرفته می شود، ممکن است در هر مرحله از مراحل حفاظت بین المللی گرفته شود.

افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود.

حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:

الف) افرادی که در صورت اخراج از کشور، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد.

ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد.

ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت.

د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند.

ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد.

ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند.

هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید.

دعوت به ترک خاک کشور ترکیه​

دعوت به ترک خاک کشور ترکیه

در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.

برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، “برگه خروج” معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.

در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.

اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید.

از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد:

الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،

د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،

ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.

حکم بازداشت اداری

حکم بازداشت اداری​

از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید:

افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،

افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،

افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،

افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند.

مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود.

 

در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.

رفرنس : مدیریت کل اداره مهاجرت

خرید ملک و اخذ شهروندی ترکیه

نظر

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه
  Cresta Help Chat
  Send via WhatsApp